Bevezetés a matematikába 2. gyakorlat

(hivatalos honlap)


Gyakorlat idõpontja és helye:

Kedd 8:15-9:45 (1,5 óra), Déli 3-719ZH információk és gyakorlati jegy:
A félév során két évfolyam zárthelyit kell meg írni.
Mindkét ZH egy-egy beugróval kezdõdik (sima, illetve parciális deriválás). A zárthelyiket a beugróktól függetlenül kijavítjuk, a rontott beugrókat pedig kötelezõen javítani kell, azonban a javító és az UV alkalmával a rossz beugró már elégtelent von maga után!
A gyakorlati jegy e zárthelyik átlagából fog származni, illetve a beadható házi feladatokból.
FONTOS!!! A zárthelyin EGY A4-es lap mindkét oldalára írt saját jegyzeten és számológépen kívül SEMMILYEN segéd eszköz nem használható (pl.: szomszéd, gyakorlati-, vagy elõadás - jegyzet, ill. könyvek, függvénytábla, Bronstejn...)!!!
Együttmũködés, másolás, stb. esetén az érintettek mérlegelés nélkül elégtelent kapnak.

1.ZH (1.-6. anyagrész): március 27. (Péntek 12:00-14:00, Déli tömb 2-502 terem)

2.ZH (7.-11. anyagrész): május 15. (Péntek 12:00-14:00, Déli tömb 2-502 terem)

Javitó: május 20. (Szerda 15:00-17:00, Déli tömb 0-803 terem)

gyak UV: május 27. (Szerda 15:00-17:00, Déli tömb 0-803 terem)


Gyakorlatok anyaga és megoldások:
Órai feladatok és házi feladatok
Megoldások (Másik változat)


Kötelezõ házi feladatok:
A elsõ ZH-t követõen, akinek egyes vagy kettes lett az I. ZH-ja, minden óra elején köteles beadni az elõzõ órai házi feladatok kézzel írt megoldásait.
Azok akik ezt nem teljesítik a félév hátralévõ részében, elesnek a ZH javítási lehetõségtõl (már csak az UV-n szerezhetnek gyakorlati jegyet).


Segédletek:
Deriváltak
Képlet gyũjtemény
További gyakorló feladatok

Az elõadás anyaga:
Törzs anyag
Bõvebb tananyag
Mintavizsga


Utolsó módosítás az oldalon: