Bevezetés a matematikába 1. gyakorlat

(hivatalos honlap)


Gyakorlat idõpontja és helye:

CSÜTÖRTÖK 14:15-15:45 (1,5 óra), Déli tömb 00-718 (Erdõs Pál terem)


ZH információk és gyakorlati jegy:
A félév során két évfolyam zárthelyit kell meg írni.
A gyakorlati jegy e zárthelyik átlagából fog származni.
FONTOS!!! A zárthelyin EGY A4-es lap mindkét oldalára írt saját jegyzeten és számológépen kívül SEMMILYEN segéd eszköz nem használható (pl.: szomszéd, gyakorlati-, vagy elõadás - jegyzet, ill. könyvek, függvénytábla, Bronstejn...)!!!
Együttmũködés, másolás, stb. esetén az érintettek mérlegelés nélkül elégtelent kapnak.

1.ZH (szünet elõtt): október 20. (Hétfõ 12:00-14:00 , Déli tömb 0-804 terem)

2.ZH (utolsó héten): december 8. (Hétfõ 12:00-14:00 , Déli tömb 0-804 terem)


Javító ZH: december 15. (Hétfõ 8:00-10:00 , Északi tömb 0.81 terem)

Gyak UV: december 22. (Hétfõ 8:00-10:00 , Déli tömb 0-805 terem)


Gyakorlatok anyaga és megoldások:
Órai feladatok és házi feladatok
Megoldások


Kötelezõ házi feladatok:
A elsõ ZH-t követõen, akinek egyes vagy kettes lett az I. ZH-ja, minden óra elején köteles beadni az elõzõ órai házi feladatok kézzel írt megoldásait.
Azok akik ezt nem teljesítik a félév hátralévõ részében, elesnek a ZH javítási lehetõségtõl (már csak az UV-n szerezhetnek gyakorlati jegyet).


Az elõadás anyaga:
Törzs anyag
Bõvebb tananyag
Mintavizsga

További gyakorló feladatok
Utolsó módosítás az oldalon: